Članovi

Vojin Gordanić je stečeno znanje objedinio u školi flamenka “Bolero” čiji su članovi:

Danijela Gordanić-Savićević,  Enisa Alomerović, Vesna Krstić, Marija Maruna, Jelena Kljajić, Tamara , Dunja Vođević, Mila Boljević, Ana Stojković, Marija Stojković, Katarina Brajović,  Milica Vidović,  Nina Janković,  Milica Matorčević,  Ksenija Radović,   Milena Stojanović.