Instruktor i koreograf

Škola flamenka i ansambl “Bolero” su pod rukovodstvom Vojina Gordanića – instruktora, koreografa, soliste i prvaka ansambla španskih igara “la Espana”.

Osim igara u koreografiji Vojina Gordanića, u okviru škole flamenka “Bolero” postavljene su igre Antonija del Castilla koji je boravio u školi flamenka “Bolero” više meseci spremajući predstavu “Sinfronteras”, koja je odigrana u  Sava Centru, kao i Master Classes u organizaciji škole flamenka “Bolero”.

Osim Antonija, kao istaknuti gostujući umetnici izdvajaju se i Paco Romero (Amor de Dios – Akademija flamenka u Madridu) i Mirta Alonso (Buenos Aires-Argentina).

U školi flamenka prenosimo znanje stečeno od brojnih koreografa i plesača kao što su: Maria Magdalena, Carmela Greco, Tati, Merche Esmeralda, Maruja Palacios, La uchi  Lidija Loreta i Jovan Milosavljević.